Toiminta

Vapaaehtoiset

Vihreä Keidas ry tarjoaa mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä hyvässä hengessä ja kunnioittavassa ilmapiirissä yhdistyksen arvojen mukaisesti. Vapaaehtoistyötä on tarjolla päivittäin ja uudet vapaaehtoiset ovat tervetulleita. Vapaaehtoistyötä Keitaalla on esimerkiksi ryhmien vetäminen, toimitilojen kunnossapito, viriketoiminta, lahjoitusvaatteiden järjestely/hankinta ja vaikka juttukaverina oleminen sekä retkille ja leireille osallistuminen. Vapaaehtoistyötä tuetaan järjestämällä vapaaehtoisille koulutusta ja virkistystoimintaa. Jos olet kiinnostunut tulemaan Keitaalle vapaaehtoiseksi tekemään tärkeää työtä kanssamme. OTA YHTEYTTÄ! KEIDAS KIITTÄÄ VAPAAEHTOISIA! 
Apu ja tuki 

Vihreä Keidas ry:n tarjoamat palvelut asiakkaille 
• saat tukea ja apua asioittesi hoitamiseen 
• voit osallistua yhteisökokouksiin 
• voit osallistua tapahtumiin, retkille ja leireihin 
• voit olla mukana vertaistoiminnassa 
• saat aamiaista, kahvia ja seuraa 
• voit osallistua toimintaan vapaaehtoisena 

Keitaan kohtaamispaikka 

Keitaan kohtaamispaikka on avoinna viikko-ohjelman mukaisesti.
Ruokailu 

Keitaalla tarjoillaan aamiaista maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00 - 10.30. Kahvia ja teetä on tarjolla aukioloaikoina. Lahjoitusruokaa (kriisipaketteja) annetaan mukaan mahdollisuuksien mukaan.
Hengellinen toiminta 

Halutessasi voit keskustella hengellisistä asioista työntekijöiden kanssa.
Palveluohjaus ja -neuvonta 

Vihreän Keitaan työntekijät ohjaavat eri toimijoiden palveluiden piiriin sekä tarjoavat yksilöllistä palveluohjausta.
Vertaistoiminta 

Vapaaehtoistyö, vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus ovat Keitaan päivittäisessä toiminnassa näkyvä ja merkittävä voimavara. 

Keitaan yhteysiltapäivät sekä erilaiset keskusteluhetket toimivat vertaistuen ja vapaaehtoistyön turvin Keitaan henkilökunnan luodessa puitteet, tuen ja perehdytyksen. Keitaan kuntouttavat ja päihteettömät leirit vahvistavat niihin osallistujia hengellisesti ja virkistävät henkisesti. 

Keitaan avoimet naisten ja miesten ryhmät tuovat niihin osallistuville mahdollisuuden käsitellä oman elämän asioita luottamuksellisesti.