Johtokunta

Johtokunta

Vihreä Keidas yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka päättää yhdistyksen säännöistä, vahvistaa toimintasuunnitelman, talousarvion ja tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden johtokunnan jäsenille ja valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajat. Johtokunta vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta ja asioiden hoidosta talousarvion puitteissa henkilökunnan avustamana.

Johtokunnan puheenjohtaja:
Kaartinen, Heli 

Johtokunnan jäsenet: 
Emeleus, Ulf  
Försti, Katja, varapuheenjohtaja
Försti, Robert, rahastonhoitaja
Koivisto, Tuomas
Laine, Seija
Majander, Risto
Savolainen, Jukka 

Varajäsen: 
Karjala, Päivi
© 2017. Vihreä Keidas ry - Gröna Oasen rf